آیا تغذیه بر تعلیم و تربیت انسان تاثیر دارد؟

منـابع غـذایی از دیـدگاه قــرآن

آشنایی با طبـع و خـواص گیـاهان و عـرقیـجات

شناخت طبـع و مـزاج انسان

چگونه براساس طبع و خواص گیاهان و براساس شناخت از خود

غذا بخوریم و حافـظه قـوی داشته باشیم؟

غـذاهای مفید و موثر بر ابـزارهای شناختـی  کدام اند؟

حواس

عقل

دل

غذاهای مضرر کدامند؟

کتابی مفید برای  اساتید،معلمان ، دانشجویان ،دانش آموزان

و همه خانواده ها

خواندن و استفاده از کتاب را پیشنهاد می کنیم