کسانی که علاقه دارند مباحث رابطه شناسی را پیگیری کنند می توانند از طریق ایدی تلگرام در پروفایل  ببینند.

و اگر سوالاتی داشتید می توانید از طریق ایدی بپرسید.