فرایند منطقی آموزش Mindmapper 2012

 

نویسندگان        و         اساتید
  مدرسان          و        معلمان
  دانشجویان        و         دانش آموزان


آموزش  نرم افزار طراحی مفاهیم ذهنی و ایجاد تصاویر و فیلم های سه بعدی و پویا نمایی

برای ارایه مطالب در کـلاس درس، سمیـنارها و همـایش ها
تهیه نمـودارهای نقشه ذهنـی از مـطالبی که ارایه می کنید
تهیه نـقشه ذهنـی برای یادگیـری مـاندگـار ، بـهتر و عمیـق تر


اگر دوست دارید بنویسید و در نوشتن مشکل دارید
در کمترین زمان مقــاله، پایان نــامه و کتـاب بنویسید
اگرمی خواهید محتـوای الکـترونیکی تهیه کنید
اگر می خواهید کارهای تحقیقـاتی خود را در فضـای مجـازی سریع و دقـیـق و مـرتب انجام دهید
اگر می خواهید مطـالب ارایه شده را به راحتی در سایت یا وبـلاگ خود قرار دهید
اگر می خواهید میزان خـلاقیت دانش آمـوزان و بچه هـای خود را افزایش دهید
خواندن و استفاده از این کتاب را پیشنهاد می کنیم

برای خرید کتاب با شماره تلفن  025-36616609 تماس بگیرید یا از طریق اینترنت خرید کنید bqbashir.ir

قیمت 7000تومان

 

 

 

 

آیا تغذیه بر تعلیم و تربیت انسان تاثیر دارد؟


چگونه براساس طبع و خواص گیاهان و براساس شناخت از خودخمیده

غذا بخوریم و حافـظه قـوی داشته باشیم؟
غـذاهای مفید و موثر بر ابـزارهای شناختـی  کدام اند؟
حواس
عقل
دل


غذاهای مضرر کدامند؟
کتابی مفید برای  اساتید،معلمان ، دانشجویان ،دانش آموزان و همه خانواده ها


خواندن و استفاده از کتاب را پیشنهاد می کنیم

برای خرید کتاب با شماره تلفن  36616609- 025 تماس بگیرید http://bqbashir.irیا خرید اینترنتی کنید

قیمت 5000تومان