نرم افزار Wizard Brush ابزاری قوی با امکانات وسیع برای خلق تصاویر دیجیتال و در اصطلاح نقاشی دیجیتال است. کاربران قادر خواهند بود به کمک انواع قلم‌ها و ابزارهای طراحی که این نرم افزار در اختیار آنها قرار می‌دهد، نقاشی و آثار هنری بدیعی را به تصویر بکشند.