آیا تغذیه بر تعلیم و تربیت انسان تاثیر دارد؟


چگونه براساس طبع و خواص گیاهان و براساس شناخت از خودخمیده

غذا بخوریم و حافـظه قـوی داشته باشیم؟
غـذاهای مفید و موثر بر ابـزارهای شناختـی  کدام اند؟
حواس
عقل
دل


غذاهای مضرر کدامند؟
کتابی مفید برای  اساتید،معلمان ، دانشجویان ،دانش آموزان و همه خانواده ها


خواندن و استفاده از کتاب را پیشنهاد می کنیم

برای خرید کتاب با شماره تلفن  6616609-0251

تماس بگیرید یا خرید اینترنتی کنید http://bqbashir.ir

قیمت 5000تومان