فرایند منطقی آموزش Mindmapper 2012

 

نویسندگان        و         اساتید
  مدرسان          و        معلمان
  دانشجویان        و         دانش آموزان


آموزش  نرم افزار طراحی مفاهیم ذهنی و ایجاد تصاویر و فیلم های سه بعدی و پویا نمایی

برای ارایه مطالب در کـلاس درس، سمیـنارها و همـایش ها
تهیه نمـودارهای نقشه ذهنـی از مـطالبی که ارایه می کنید
تهیه نـقشه ذهنـی برای یادگیـری مـاندگـار ، بـهتر و عمیـق تر


اگر دوست دارید بنویسید و در نوشتن مشکل دارید
در کمترین زمان مقــاله، پایان نــامه و کتـاب بنویسید
اگرمی خواهید محتـوای الکـترونیکی تهیه کنید
اگر می خواهید کارهای تحقیقـاتی خود را در فضـای مجـازی سریع و دقـیـق و مـرتب انجام دهید
اگر می خواهید مطـالب ارایه شده را به راحتی در سایت یا وبـلاگ خود قرار دهید
اگر می خواهید میزان خـلاقیت دانش آمـوزان و بچه هـای خود را افزایش دهید
خواندن و استفاده از این کتاب را پیشنهاد می کنیم

برای خرید کتاب با شماره تلفن  6616609-0251

تماس بگیرید

قیمت 7000تومان