چند قسمت از آموزش مایند مپر در وبلاگ http://mindmap.mihanblog.com/post/54 توسط آقای حاجی محمدی قرار داده شده است.