اگه کسی دوست دارد از نسخه 14 مایندمپر استفاده کند می تواند از ریست 30 روزه استفاده کند.

دریافت
حجم: 296 بایت