دکتر کاواشیما دانشمند ژاپنی و محقق در رابطه با فیزیولوژی اعصاب و کارشناس تصویربرداری از مغز است.کتاب معروف او " 60 روز تا مغز بهتر" (یا همان ورزش مغز که توسط انتشارات گاج به چاپ رسیده )می باشد.در این راستا نرم افزار های متعددی جهت ورزش ذهن توسط ایشان ساخته شده که نرم افزار مذکور یکی از آنهاست.