کسانی که تمایل دارند کتاب تغذیه و تعلیم و تربیت یا  کتاب نقشه ذهنی  (فرایند منطقی آموزش)و نرم افزار کرک شده  Mindmapper 16 را همراه با چند نرم افزار دیگر که برای انیمیشن سازی  و سه بعدی سازی در برنامه نقشه ذهنی لازم است را درافت کنند می توانند از طریق سفارش تلفنی یا با مراجعه به قم-چهاراه غفاری-خ سپاه(ایستگاه) پلاک 251 دریافت کنند و یا با شماره تلفن 02536616609 سفارش بدهند.

قیمیت کتاب 7000هزارتومان +هزینه پست دریافت می شود نرم افزارها رایگان ارسال می شود.