در زمینه نقشه ذهنی نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای نقظه ضعف و قوت هستند که بعضی کرک ندارند بعضی فارسی را پشتیبانب نمی کنند بعضی هم امکانات خوبی ندارند.که از بین اینها Mindjet در ایران شناخته شده است اما اشکال آن در چپ و راست نوشتن و به هم ریختن خط فارسی است که برای رفع آن هم می توان با زدن فاصله حل کرد اما ویرایش مطالب باز مشکل است که آن هم با جستجو و جایگزینی قابل حل است با اینکه چندین بار به شرکت سازنده این ایراد گفته شده اما حاضر به حل این مشکل نیست.

از بین اینها Minmapper دارای امکانات خوبی است و اشکالات کمی دارد.

لیست این نرم افزارها: