اکثر افراد در نوشتن مشکل دارند، چرا؟ اکثر افراد در حرف زدن استادند و ساعت ها با دوستان خود حرف می زنند و حرف کم نمی آورند! چرا؟

جواب این دو سال راز معمای نویسندگی است،که هر کس با دانستن آن می تواند قدرت نویسندگی خود را بشناسد و آن را در راه انتشار افکار خود بکار بگیرد.

اول سوال دوم را جواب می دهم چرا زیاد حرف می زنیم اما کمتر می نویسیم یا می توانیم بنویسیم؟ موقع حرف زدن ذهن انسان با سرعت بالایی مطالب را پردازش و در اختیار زبان قرار می دهد و با هر حرفی ،حرفی جدیدی به ذهن می رسد و به قولی حرف حرف را می آورد.یعنی ذهن در حالت سیالی توان تولید مطلب را دارد اما پردازش طولی ذهن نیازمند مداومت در کار و پردازش است که باید بدون وقفه باشد.

اما سوال دوم چرا نمی توانیم بنویسیم؟ علت این سوال در جواب سوال قبلی بود.چون در موقع نوشتن انسان علاوه بر تمرکز روی مطالب جدید که ذهن در حال تولید است به نوشتن مطلب و چارچوب بندی به جمله هم فکر می کند و ذهن مشغول هر دو کار می شود و نوشتن مانع سیالی ذهن می شود و تولید ذهن متوقف می شود بنابراین فرد نمی تواند بنویسد.

راه حل چیست؟ راه این است که ذهن متوقف نشود بنابراین نباید در گیر نوشتن کلمات کلیدی در چارچوب جمله شود.برای اینکار لازم است که فقط کلمات کلیدی را بدون توجه به درستی یا غلط بودن آنها  بنویسد. برای اینکار چند مرحله را در نوشتن باید رعایت کند:

1-اول فکر کند و هر چه مطلب به ذهن اش رسید بدون توجه به ارتباط با موضوع یا غلط و درستی آن بنویسد.

2-بعد از 1 ساعت استراحت ،کلید واژه های غلط و درست را حذف و اضافه کند.

3-کلیدواژه های درست را طبقه بندی کند.

4-توضیحات کامل هر کلید واژه را بنویسد.

برای این کار بهترین نرم افزار Mindmapper 2012 است که در کتاب فرایند منطقی آموزش توضیح دادم همچنین نحوه نوشتن و مراحل را توضیح دادم.امیدوارم با خواندن این کتاب یک نویسنده قوی و خوب بشوید و کتاب های خوب و مقالات و پایان نامه های مفید بنویسید و از توانایی های خود لذت ببرید و ما را هم دعا کنید. 

کلید واژه: منظور از کلید واژه همان مفهومی است که یک جمله بصورت پیام به خواننده می رساند.