نقشه ذهنی ابزاری ساده برای تجسم کردن است که به شما در یادگیری و تفکر ماهرانه کمک می‌کند. نقشه ذهنی یک طرح گرافیکی برای نمایش افکار، ایده‌ها، کارها و دیگر مواردی ست که با کلمه کلیدی نقشه رابطه دارند. از نقشه ذهنی برای تولید، تجسم، ساختاربندی و طبقه بندی ایده‌ها استفاده می‌شود؛ همچنین در تحصیل، سازمان دهی، حل مسائل و تصمیم گیری‌ها نیز می‌تواند بسیار موثر باشد. استفاده از نقشه ذهنی مؤثرترین راه برای تبدیل افکار ساماندهی نشده و پراکنده‌ی شما به ساختاری منسجم و نقشه دیداری است. 

نقشه ذهنی نموداری است با تصویری مرتبط با موضوع در رأس آن؛ به این صورت که از تصویر یا نماد مرکز نقشه شاخه‌هایی منشعب می‌شوند که کلمات و جملات کلیدی را در بر دارند. هر کدام از این کلمات کلیدی حاوی اطلاعات بسیاری برای شما هستند، مزیت نقشه ذهنی در نکته برداری‌ها افزایش سرعت و همچنین کیفیت در بازخوانی مطالب است، این روش در تصمیم گیری‌ها و تفکر نیز می‌تواند موجب طوفان ذهنی (Brainstorming) شود. در نقشه ذهنی همه ابعاد ذهن از جمله اعداد، خطوط، تصاویر، نمادها و جمله‌های کلیدی به کار گرفته می‌شوند که این به معنی استفاده از تمام توان مغز در مطالعه، تفکر و ... است. در نقشه ذهنی شاخه‌ها، نواحی و گروه‌ها به ترتیب اهمیتشان قرار می‌گیرند و در اولویت‌بندی‌ها به شما کمک می‌کنند.

 

بر گرفته از کتاب فرایند منطقی آموزش