بر اساس طرح آینده پژوهی در تعلیم و تربیت، کتاب حاضر دومین اثر در این زمینه است که پایه دوم طرح مثلث تربیتی محسوب می‌شود؛ مثلث تربیتی عبارت است از آماده سازی زمینه تربیت (با کتاب، تغذیه و تعلیم و تربیت) ایجاد فرایند منطقی آموزشی با اثر حاضر و چشم دل که در اثر بعدی به آن خواهیم پرداخت ان‌شاءالله. 

در این اثر تلاش شده است فرایند منطقی آموزش بر اساس دیدگاه مثلث شناختی قرآن و با استفاده از مباحث حکمای اسلامی تبیین گردد. در کتاب حاضر به نحوه یادگیری با تاکید بر تصویر سازی ذهنی، حسی و تصاویر نمادی ذهنی و عقلی پرداخته شده است و نحوه ارتباط و شکل گیری یادگیری در فضای یادگیری تجسمی توضیح داده شده و در فصل‌های مختلف نحوه پیاده سازی مباحث با استفاده از رایانه و نرم افزارهای نقشه ذهنی که در اینجا از Mindmapper12 استفاده شده است، آموزش داده می شود. با استفاده از این نرم افزار، مراحل فرایند آموزشی در جهت تدریس برای مربی و یادگیری برای متربی ارائه شده است و به طور خلاصه مراحل طراحی به ترتیب عبارت است از: ثبت واژه‌ها، طبقه بندی، قالب بندی هنری، عینی سازی و ارائه مطالب

بر گرفته از کتاب فرایند منطقی آموزش